Juridisk hjälp kring begravningar i Karlsborg, Hjo & Tibro trakter

Komplett, auktoriserad juridisk hjälp kring begravningar & familjejuridik i Karlsborg, Hjo & Tibro trakter

Vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro tillhandahåller komplett, auktoriserad juridisk hjälp kring begravningar & familjejuridik i Karlsborg, Hjo & Tibro, inkl. omnejd. Vi står till ditt förfogande med allomfattande juridisk och familjejuridisk experthjälp kring bl a: förvaltning av dödsbo, bouppteckning, arvskifte, testamente, samboavtal, äktenskapsförord, framtidsfullmakt, gåvobrev, försäkringsinventering för avliden (och efterlevande), dokumentbevakning, begravningsförsäkring, Livsarkivet, mm. Varmt välkommen att kontakta oss för bästa möjliga hjälp med allt detta - vi finns här för dig!

Personal på Juridiken

Lite längre ned på denna sida hittar du även viktigt info om alla de juridiska tjänster för vilka behovet oftast uppstår i samband med ett dödsfall och kring en begravning i Karlsborg, Hjo & Tibro. Dessutom hittar du mer info om alla de andra familjejuridiska tjänster vi kan hjälpa till med. Vi är en auktoriserad begravningsbyrå nära dig, samt dina auktoriserade boutredare i Karlsborg, Hjo & Tibro. Vår kunskap, kompetens, erfarenhet och auktorisation ger dig trygghet och är garantin för bästa tänkbara hjälp i en svår situation, när du behöver det som mest. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för mer information vid frågor, funderingar, mm. Vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro finns här för dig och hjälper dig gärna kring alla dina juridiska och familjejuridiska frågor som uppstått vid ett dödsfall, kring en begravning eller i samband med andra relevanta, familjejuridiska livshändelser & situationer. 

Juridisk hjälp i Karlsborg, Hjo och Tibro - Förvaltning av dödsbo - Bouppteckning - Arvskifte - Testamente - Samboavtal - Äktenskapsförord - Framtidsfullmakt - Gåvobrev - Försäkringsinventering - Begravningsforsakring - Dokumentbevakning - Karlsborg - Hjo - Tibro

Förvaltning av dödsboet | Karlsborg, Hjo & Tibro

När en människa dör, vid ett dödsfall, uppstår många praktiska saker att ta itu med, bland annat förvaltning av dödsboet. Först och främst skall någon eller några alltså förvalta dödsboet, dvs ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. I många fall löser man förvaltning av dödsboet inom familjen, men ibland finns varken tid eller ork för detta. Då kan man överlåta förvaltning av dödsboet till en boutredningsman (vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro är auktoriserade boutredare i Karlsborg, Hjo & Tibro).  Man överlåter förvaltning av dödsboet antingen genom att lämna fullmakt till någon man själv utser eller så utser tingsrätten en sådan. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Juridik vid dödsfall" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Juridik vid dödsfall" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring förvaltning av dödsboet. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp med detta. Du kan enklast beställa förvaltning av dödsboet i samband med att du planerar och beställer en begravning, här i vårt lätthanterliga verktyg "Begravningsbyrån Online": Planera & beställ begravning i Karlsborg, Hjo eller Tibro (tillgängligt i Karlsborg, Hjo & Tibro, inklusive omnejd och alla omkringliggande orter).

Förvaltning av dödsbo - Karlsborg - Hjo - Tibro

Bouppteckning | Karlsborg, Hjo & Tibro

Nästa steg är att en bouppteckning som regel görs. Det skall ske inom tre månader från dödsdagen. En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. Vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro är en auktoriserad begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro som erbjuder komplett hjälp med bouppteckning. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig även med detta på bästa sätt. Formulär och information om bouppteckning kan annars beställas eller laddas ner från Skatteverkets webbplats. När dödsboet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravningen och gravstenen, kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är då kommunen som gör denna dödsboanmälan. Obs! Om det finns en fastighet bland dödsboets tillgångar måste en bouppteckning alltid göras. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Juridik vid dödsfall" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Juridik vid dödsfall" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring bouppteckning. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp med detta. Du kan enklast beställa bouppteckning i samband med att du planerar och beställer en begravning, här i vårt lätthanterliga verktyg "Begravningsbyrån Online": Planera & beställ begravning i Karlsborg, Hjo eller Tibro (tillgängligt i Karlsborg, Hjo & Tibro, inklusive omnejd och alla omkringliggande orter).

Bouppteckning - Karlsborg - Hjo - Tibro

Arvskifte | Karlsborg, Hjo & Tibro

Om dödsboet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Bästa hjälpen med detta får ni allltid hos oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro, vi är en auktoriserad begravningsbyrå som har en egen auktoriserad boutredare. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Juridik vid dödsfall" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Juridik vid dödsfall" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring arvskifte. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp med detta. Du kan enklast beställa arvskifte i samband med att du planerar och beställer en begravning, här i vårt lätthanterliga verktyg "Begravningsbyrån Online": Planera & beställ begravning i Karlsborg, Hjo eller Tibro (tillgängligt i Karlsborg, Hjo & Tibro, inklusive omnejd och alla omkringliggande orter).

Arvskifte - Karlsborg - Hjo - Tibro

Testamente | Karlsborg, Hjo & Tibro

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill: skydda make / sambo, göra barnens arv till enskild egendom eller ändra arvsordningen. Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att upprätta ett testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår. Originaltestamenten finns dessutom inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras, så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Vi är en auktoriserad begravningsbyrå som erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente. Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Vardagsjuridik" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Vardagsjuridik" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring upprätande av testamente. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp med detta. 

Testamente - Karlsborg - Hjo - Tibro

Samboavtal | Karlsborg, Hjo & Tibro

Varför ett samboavtal? Genom ett samboavtal kan parterna avtala bort sambolagens regler. Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. Sambolagen behandlar annars endast bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk. Övriga tillgångar som t ex: bil, båt, fritidshus och bankmedel berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid separation eller vid dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder. Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn. Vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro kan hjälpa er skriva ett juridiskt korrekt samboavtal genom vilket man alltså kan avtala bort dessa regler. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Vardagsjuridik" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Vardagsjuridik" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring samboavtal. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp med detta. 

Samboavtal - Karlsborg - Hjo - Tibro

Äktenskapsförord | Karlsborg, Hjo & Tibro

I ett äktenskap äger och bestämmer makarna var för sig över sin egendom även om egendomen ingår i den s k giftorätten. Om man vill göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar där man bestämmer om viss del eller all egendom som man äger eller kommer att äga skall vara vars och en enskilda. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under äktenskapet. Bästa hjälpen kring äktenskapsförord får Ni hos oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro, en auktoriserad begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro, med egen auktoriserad boutredare. Vi erbjuder komplett hjälp kring äktenskapsförord. Äktenskapsförord registreras även hos Skatteverket. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Vardagsjuridik" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Vardagsjuridik" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring äktenskapsförord. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp med detta. 

Äktenskapsförord - Karlsborg - Hjo - Tibro

Framtidsfullmakt | Karlsborg, Hjo & Tibro

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt - framtidsfullmakt - som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakten utställs alltså för ett framtida behov där du utser en person som tar över dina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten då blir ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och att det ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt. För komplett, experthjälp kring innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt är du alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro, en auktoriserad begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro, med egen auktoriserad boutredare. Vi tillhandahåller komplett hjälp kring att juridiskt korrekt upprätta ett sådant dokument.

Framtidsfullmakt - Karlsborg - Hjo - Tibro

Gåvobrev | Karlsborg, Hjo & Tibro

Om man vill ge bort något i gåva upprättar man ett gåvobrev. Gåvobrev fungerar som ett bevis för gåvan och anger eventuella förbehåll med gåvan t ex om den inte skall ses som ett förskott på arv eller om det skall vara mottagarens enskilda egendom. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Vardagsjuridik" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Vardagsjuridik" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring gåvobrev. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp med gåvobrev. 

Gåvobrev - Karlsborg - Hjo - Tibro

Försäkringsinventering för avliden och efterlevande | Karlsborg, Hjo & Tibro

Varför behövs försäkringsinventering? Varje år är det åtskilliga miljoner kronor i försäkringspengar som aldrig utbetalas i samband med dödsfall. Detta på grund av att ingen gör anspråk på dem. Många av oss omfattas t ex av försäkringar som kan vara aktuella på grund av dödsfallet. Tyvärr betalas försäkringspengar inte alltid ut med automatik, utan det krävs att någon gör en försäkringsinventering. Även detta hjälper vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro gärna till med! Vet man inte själv om vilka försäkringar man omfattas av vet sannolikt inte ens anhöriga det heller. Därför rekommenderar vi att man regelbundet går igenom sina försäkringar, både för sin egen och framförallt för sina efterlevandes skull. Notera gärna därefter i Livsarkivet vilka försäkringar som finns. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Försäkringsinventering" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Försäkringsinventering" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring försäkringsinventering för avliden och efterlevande. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för professionell & fullt auktoriserad hjälp med försäkringsinventering - vi tillhandahåller komplett hjälp kring detta och finns här för dig. 

Försäkringsinventering - Karlsborg - Hjo - Tibro

Dokumentbevakning | Karlsborg, Hjo & Tibro

Att förvara testamente, gåvobrev och Livsarkiv på ett säkert ställe är självklart. Men lika viktigt är att de kommer fram då någon avlider. Därför erbjuder vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro bevakning av viktiga dokument via vår tjänst Dokumentbevakning. Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt. För övrig dokumentbevakning tillkommer en mindre avgift. Så här går det till i all enkelhet. Du har t ex ett testamente eller har för avsikt att upprätta ett. Hos oss på begravningbyrån upprättas en depå i ditt namn. Där sparas en digital kopia av originaldokumentet. Dokumentbevakning startar. Originalet förvarar vi på begravningsbyrån säkert åt dig. Via Skatteverket får vi på begravningsbyrån varje vecka uppgifter om vilka som har avlidit. När vi får träff på en depå så kontaktar vi på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro de anhöriga. Det kan gå många år mellan att en depå upprättas och dokumenten ska tas ut. Det är också ett stort ansvar att bevaka så viktiga handlingar. Därför är säkerheten viktigt för oss. Om begravningsbyrån skulle gå i konkurs, upphöra eller köpas upp av konkurrenter utanför SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) så går depån automatiskt tillbaka till huvudkontoret som övertar dokumentbevakningen. Du kan alltid vara säker på att dokumentbevakningen sker på ett tryggt sätt. Alla sökningar och händelser loggas i depån och du som depåinnehavare kan begära en depårapport för att själv se vilka sökningar som gjorts. Systemet är skyddat från intrång och ingen mer än ansvarig på begravningsbyrån, samt systemansvarig har möjlighet att se se dokumenten. Alla sådana händelser i depån loggas. Tips! Ladda gärna ned vår broschyr "Dokumentbevakning" som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren "Dokumentbevakning" hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring dokumentbevakning. Du är alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Stedts Begravningsbyrå i Karlsborg, Hjo & Tibro för komplett hjälp med och full aktivering av denna viktiga tjänst.

Dokumentbevakning - Karlsborg - Hjo - Tibro