Begravningsförsäkring i Karlsborg, Hjo & Tibro

Begravningsförsäkring: Varför begravningsförsäkring?

Varför begravningsförsäkring? En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Begravningsförsäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven.

Begravningsförsäkring: Memento Begravningsförsäkring

När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål. Historiskt sett har den här begravningsförsäkringen givit högre ränta än placering av pengarna på banken. Du kan teckna denna begravningsförsäkring i hög ålder. Dina pengar är öronmärkta för begravningskostnaderna. Begravningsförsäkringen betalas alltid ut, oberoende av din ålder och andra försäkringar. Eventuellt överskott går oavkortat tillbaka till dödsboet. Pengarna är skattefria vid utbetalning. Premien du betalar är fastställd och tidsbestämd. Här kan du läsa mer om Memento Begravningsförsäkring, välja försäkringsbelopp, samt räkna ut din premie.

Begravningsförsäkring - Karlsborg - Hjo - Tibro