Vi som arbetar här

Den mänskliga kontakten kan aldrig ersättas av en hemsida. Därför är det viktigt att du alltid ska känna dig välkommen in till oss Stedts Begravningsbyrå för personlig rådgivning och hjälp. 

Inger Pettersson, Begravningsrådgivare/ Borgerlig officiant

Per-Olov Backman, Begravningsrådgivare/Borgerlig officiant

Jonas Ericsson, Boutredare